pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Pastatų sertifikavimas Šiaurės - Vakarų Lietuvoje

Mažeikiai, Telšiai, Šiauliai, Skuodas, Plungė, Klaipėda, Joniškis, Naujoji Akmenė

Paslaugos

Energinio naudingumo sertifikavimas

pastato sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugos

Atliekame individualių gyvenamųjų namų bei administracinio tipo pastatų energinio naudingumo sertifikavimą. Sertifikavimo metu apskaičiuojamas pastato energijos suvartojimas, įvertinamas energinis naudingumas, nustatoma energinio naudingumo klasė ir išduodamas sertifikatas.

Nuo 2021 metų naujos statybos namams reikalaujama ne žemesnė kaip A++ energinio naudingumo klasė. Sertifikuojame tiek naujus, tiek senos statybos pastatus. Atliekame energinio naudingumo skaičiavimus. Pastatus sertifikuojame nuo 2007 metų.

DAUGIAU APIE PASTATŲ SERTIFIKAVIMĄ

 • Pastato projektinė dokumentacija
 • Kadastrinių matavimų byla
 • Eksploatacinių savybių deklaracija
 • Užbaigus naujo pastato statybą
 • Užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą ar kapitalinį remontą
 • Parduodant ar išnuomojant pastatą
 • Didesniems kaip 250 kvadratinių metrų administracinės ar kitos negyvenamosios paskirties pastatams.

1) Kultūros paveldo statiniams

2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

3) laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;

5) atskirai stovintiems ne didesniems kaip 50 kv.m. pastatams;

6) poilsio ir sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

7) nešildomiems pastatams;

8) avarinės būklės pastatams.

Energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų.

Ilginių šilumos tiltelių skaičiavimas

ilginiu silumos tilteliu

Atliekame ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus, kurie yra reikalingi projektuojant A++ klasės pastatus. Ilginiai šilumos tilteliai – tai padidintų šilumos srautų vietos atitvarų konstrukcijose. Projektuojant ir statant pastatus svarbu atsižvelgti į ilginių šilumos tiltelių susidarymą, kurie tiesiogiai susiję su šilumos kaštais bei drėgmės kondensacija.

APVA parama modernizavimui

Energinio vertinimo pažymų rengimas individualių namų modernizavimui pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros skelbiamus konkursus. Konsultuojame paraiškų pildymo klausimais.

Apie pastatų sertifikavimą

Pastatų energinis naudingumas

Pastatų energinis naudingumas – tai apskaičiuotas energijos kiekis, reikalingas pastato šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ir pastato apšvietimui. Siekiant sumažinti aplinkos taršą, efektyviai panaudoti energijos resursus ir sutaupyti šildymo kaštus, šiuo metu naujos statybos namams keliami ypač aukšti energinio naudingumo reikalavimai, taip pat plėtojamos ir įvairios finansavimo priemonės senesnės statybos pastatų atnaujinimui.

Tiek pradedant naujas statybas, tiek rekonstruojant ar atnaujinant senus pastatus yra privaloma atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Sertifikuojant pastatą nustatomas pastato energijos suvartojimas, įvertinamas energinis naudingumas, nustatoma energinio naudingumo klasė ir išduodamas sertifikatas.

Pastato sertifikatas

Pastato energinio naudingumo sertifikatas – tai LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoto eksperto išduotas sertifikatas, kuriame įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų.

Į energinio naudingumo sertifikatą gali būti įtraukta ir, pavyzdžiui, metinis energijos suvartojimas negyve­namuosiuose pastatuose ar procentinė atsinaujinančios energijos išteklių dalis visame energijos vartojime.

Taip pat sertifikatuose gali būti pateikiamos rekomenda­cijos dėl pastato sąnaudų atžvilgiu optimalaus arba ekonomiškai efektyvaus energinio naudingumo gerinimo.

Energinio naudingumo sertifikavimas ES šalyse vykdomas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES.

naudingumo klases

naudingumo klasės

Pastato energinio naudingumo klasės nustatomos pagal energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertes ir yra skirstomos į 9 klases:

A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.

Žemiausia G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą, tuo tarpu A++ klasė laikoma aukščiausia, t.y. energijos beveik nevartojantis pastatas.

sertifikavimo tvarka

Sertifikavimas vyksta šiais pagrindiniais etapais:

 • Užsakovo pateiktų su pastatu susijusių dokumentų tikrinimas;
 • Fizinė pastato apžiūra;
 • Energinio naudingumo skaičiavimas ir klasės nustatymas;
 • Sertifikato registravimas Statybos produkcijos sertifikavimo centre (www.spsc.lt);
 • Sertifikato perdavimas užsakovui.
namo energine klase

Turite klausimų dėl pastatų sertifikavimo?

Kontaktai

Sertifikavimo ekspertas: Vidas Žūsinas

Atestato nr: 0134​